A1MAIL - Hírlevélküldő rendszer
RSS

Bálint Péter hírlevél

Oszd meg az iwiwen

Tisztelt %név%!

 

Hírlevelemet megújult formában küldöm Önnek, remélve, hogy ezzel segítem gazdálkodását.

A kék sorra kattintva eléri a hivatkozott honlapot, ahol a függőleges gördítő sávval megtalálja a rendeletet is.
Kérem, jelezze, ha a név helytelenül jelenik meg, illetve, ha a tartalommal kapcsolatos kérdése, észrevétele van.

 

A birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatását:
A támogatás mértéke az adásvételi szerződésben kikötött vételár 20%-a, abban az esetben, ha a regisztrált és mezőgazdasági végzettséggel rendelkező termelő nem kedvezményes hitelre vásárolja a több, mint egy éve tulajdonában lévő termőföldjével határos termőföldet.
Benyújtás határideje: 2010. május 1.-től szeptember 30-ig lehet a kérelmet benyújtani, azon földterületekre melyek 2009. szeptember 30.-a után kerültek megvásárlásra.

Forrás: 99/2007. (IX. 19.) FVM rendelet

A rendelet elérhető: http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2252&articleID=11037&ctag=articlelist&iid=1

 

Megjelent a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 14/2010 (II.1) számú közleménye a 2010. évi monitoring adatszolgáltatás teljesítésének főbb szabályairól:

Lényege, hogy az ügyfélnek a 2009. évi elektronikus úton, Ügyfélkapun keresztül kell megadnia 2010. február 15. és március 16. között.  Az elektronikus beadás miatt, érdemes a Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálatához (GISZ) tartozó 202 tanácsadót megkeresni, akik rendelkeznek megfelelő irodával, informatikai kapcsolattal és természetesen az adatszolgáltatás mikéntjére is felkészültek.
Rögtön az elején tisztázni kell, hogy csak azoknak a gazdálkodóknak kell most adatot szolgáltatniuk tavalyi tevékenységükről, akik valamely Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz (EMVA) köthető támogatást vettek igénybe, vagy jogerős támogatási határozattal rendelkeztek 2009 végéig. Például, ide tartozik a Natura 2000, a képzési támogatás, vagy a kedvezőtlen adottságú terület (KAT) támogatás.
Fontos, hogy a nemzeti és uniós területalapú támogatások, nem tartoznak ide.
Az adatszolgáltatás azt a célt szolgálja, hogy a támogatást felügyelő szervezetek, az Európai Unió képet kapjanak arról, hogy a szubvenció mennyire segítette a gazdálkodó tevékenységét, miként valósultak meg az EMVA célkitűzései az uniós források igénybevételével. Ezen értékeléseket az EU felé is továbbítani szükséges feldolgozást követően. Lényeges, hogy a gazdálkodó minden évben csak az adatszolgáltatás évét megelőző évre – vagy pénzügyileg lezárt évre - vonatkozóan köteles adatot szolgáltatni.
A rendelet elérhető: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk142010


Megjegyzés: Az „Ügyféladatok 065 Üzemméret az Európai Mértékegység (EUME) szerint” adat kitöltéséhes segítséget nyújt a honlapomon elérhető segédtábla:
http://www.balintpeter.hu/leirasok

 

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás (AKG) nyertesek feladata:
Az agrár-környezetgazdálkodási támogatást nyert gazdáknak, a támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított 90 napon belül, területazonosítási kérelmet kell benyújtaniuk. 
A területazonosítási kérelemnek tartalmaznia kell a támogatási határozattal előzetesen jóváhagyott, kötelezettségvállalással érintett (továbbiakban KET) egybefüggő területek EOV (egységes országos vetület) koordinátáit. A KET felmérése során a terület töréspontjainak X és Y (EOV) koordinátáit meg kell adni, azon változtatni a program folyamán nem lehet. A földterület kimérés költségeihez a gazdálkodó támogatást kap. A pénzt – mely egyszeri 20 eurónak megfelelő forintösszeg, továbbá a területazonosítási kérelmet jóváhagyó határozatban szereplő területek után hektáronként 2 eurónak megfelelő forintösszeg – az első kifizetéssel egyidejűleg kapják kézhez a pályázók. A kérelmek beadására elektronikus úton nyílik lehetőség, az MVH e-kérelem oldalán.
(http://e-kerelem.mvh.gov.hu/).


 Az ÚMVP Irányító Hatóságának 60/2009. (IX. 03.) Közleménye a 61/2009. (V. 14.) FVM rendeletben foglalt területazonosítással kapcsolatos egyes kérdésekről.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 7. § (6) bekezdésében foglalt területazonosítási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos információk, valamint ugyanezen rendelet 39. § (3) bekezdésében szereplő területmérési jegyzőkönyv ellenőrzésekor elvárt tartalmi és formai követelményeket bemutató minta, a csatolt dokumentumokban olvashatóak.
A rendelet elérhető: http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2461&articleID=14702&ctag=articlelist&iid=1

Fizetni kell az őstermelői igazolvány meghosszabbításáért.

A 326/2009. (XII.29.) kr. értelmében 2010.január 1-től a mezőgazdasági őstermelői igazolvány érvényesítéséért, értékesítési betétlap kiadásáért 1000 forint eljárási díjat kell fizetni.
A rendelet elérhető: http://www.fvm.hu/main.php?folderID=959&articleID=15252&ctag=articlelist&iid=1

 

 

Üdvözlettel:
Bálint Péter tanácsadó
2740 Abony Nagykőrösi út 77.
Tel: 06/20-925-4422, Tel/Fax: 53/360-530
Web lap: www.balintpeter.hu
E-mail cím:balintabony@freemail.hu

Szóljon hozzá a hírlevélhez: